Locatie

Zaandriehoek ligt direct aan de Zaan in de plaats Wormer, onderdeel van de gemeente Wormerland. Wormer behoort tot de oudste plaatsen van de Zaanstreek. Door een samenspel van veenweidelandschap, het water, de droogmakerijen en de karakteristieke kernen is Wormerland een gemeente met een groen karakter en een schat aan cultuurhistorische waarde.

Je vindt Zaandriehoek straks in de Zaanbocht van Wormer, tussen de Veerdijk en de Bruynvisweg.