FAQ

Op deze pagina vind je de meest gestelde vragen over Zaandriehoek. Staat jouw vraag er niet tussen? Neem dan contact met ons op via info@zaandriehoek.nl

 • Hoeveel woningen komen er in Zaandriehoek?

  Er worden ruim 220 woningen gerealiseerd. Het aanbod bestaat uit zowel koop- als huurwoningen.

 • Worden er ook woningen voor starters gerealiseerd?

  Ja, er komen ook woningen voor starters. Er worden zowel sociale huurwoningen als vrijesectorwoningen ontwikkelt voor starters. Het plan wordt nu verder uitgewerkt, hierdoor kunnen er nog wijzigingen ontstaan.

 • Hoe kan ik me inschrijven voor een woning?

  Via de inschrijfpagina kunt u zich aanmelden als geïnteresseerde. Hierna wordt u op de hoogte gehouden over de ontwikkelingen van het project.

 • Hoe zal de ontsluiting van het gebied worden bepaald?

  Rondom de nieuwe ontwikkeling komt een nieuwe weg voor de te ontwikkelen woningen. Daarbij is het uitgangspunt dat de Veerdijk autoluw blijft. Door de ontsluitingsweg rondom het gebied, ontstaat tevens een autovrij binnengebied. De ontsluiting wordt in samenspraak met de gemeente verder uitgewerkt.

 • Is er genoeg speelruimte voor kinderen?

  Ja, er is sprake van autovrije woonstraten waar ruimte is voor de bewoners om elkaar te ontmoeten en waar de kinderen veilig kunnen spelen. Verder wordt er nog goed onderzocht of er meer geschikte mogelijkheden zijn om meer speelruimte aan te bieden voor kinderen.

 • Gaan er ook aanpassingen aan de Zaanbrug plaatsvinden?

  De gemeente gaat de Zaanbrug aanpassen. Dit leidt er toe dat de Zaanbrug hoger wordt dan de huidige brug. De verwachting is dat de brug daardoor minder frequent open hoeft, waardoor de verkeersdoorstroming wordt vergroot en het aantal keren dat de brug open moet, afneemt. Voor verdere vragen hierover kunt u contact opnemen met de gemeente Wormerland.

 • Hoe gaat de planvorming gaan verlopen?

  Het definitieve stedenbouwkundig ontwerp zal indicatief in het tweede kwartaal van 2022 worden afgerond. Het gebied wordt, naar verwachting, in fasen gerealiseerd, maar dit kan nog wijzigen bij de verdere planvorming. Naar verwachting start de verkoop van de eerste fase medio 2023. Deze planning is een globale inschatting.

 • Hoe hoog worden de gebouwen?

  Uitgangspunt van het plan is dat de bouwvolumes binnen de grenzen van de Wijzigingsbevoegdheid binnen het bestemmingsplan gerealiseerd worden. Op basis van het huidige plan worden er hoogteaccenten-appartementen? (hoge gebouwen (appartementen) langs de Zaan gerealiseerd. Deze gebouwen langs de Zaan zullen maximaal ca 24 meter hoog zijn en uit maximaal 8 verdiepingen bestaan.

 • Wat komt er in de commerciële ruimtes?

  In de Zaanbocht bestaat er een mogelijkheid voor een commerciële ruimte op de begane grond. Er wordt gezocht naar een goede invulling van de ruimtes met als doel om de bewoners en omwonenden van Zaandriehoek te verbinden. Een plek waar men elkaar kan ontmoeten en ontspannen, bijvoorbeeld een restaurant/horeca gelegenheid/ buurtruimte of combinatie van ideeën.

 • Hoe gaan we de bouwoverlast zoveel mogelijk beperken?

  Bouwen brengt helaas overlast met zich mee. Hierbij moeten u rekening houden met bouwverkeer en bouwgeluid. We zetten ons in om de buurt zo goed mogelijk te informeren en op de hoogte te brengen van de bouwroutes en activiteiten binnen Zaandriehoek. Waar mogelijk nemen wij mogelijkheden de overlast voor omwonende te beperken.

 • Hoe verloopt de planning van de bouwactiviteiten?

  Op dit moment wordt binnen het stedenbouwkundig plan bepaald waar welk type woningen gaan komen. De bouwfasering wordt later bepaald. Indien er meer bekend is, wordt hiervoor gecommuniceerd via de website van Zaandriehoek. Indien u zich inschrijft voor de nieuwsbrief hoeft u geen update te missen en wordt u als eerste geïnformeerd over de voortgang van Zaandriehoek.

 • Hoe gaat er geparkeerd worden in het plan?

  In het project wordt rekening gehouden met voldoende parkeren voor de nieuwbouwwoningen. Het parkeren wordt opgelost door parkeerhofjes langs de ontsluitingsweg. Onder de appartementen langs de Zaan wordt er voor bewoners een verdiepte parkeervoorziening voorzien.

 • Hoe kom ik in contact met jullie als ik vragen heb of suggesties wil delen?

  Hiervoor kunt u een email te sturen naar info@zaandriehoek.nl.